Βιολογική επεξεργασία λυμάτων

Κατασκευές

Σας παρουσιάζουμε ένα δείγμα των έργων που έχουμε κατασκευάσει για να δείτε το εύρος των εφαρμογών του βιολογικού συστήματος καθαρισμού.