Πράσινη ενέργεια

 

Το νερό σήμερα είναι αγαθό σε έλλειψη, λόγω του ότι δεν εκμεταλλεύονται τις τεράστιες ποσότητες νερού από πηγές και ποτάμια που πέφτουν στη θάλασσα, σε συνδυασμό των παρατεταμένων περιόδων ολιγομβρίας, το πρόβλημα γίνεται ολοένα και πιο έντονο.
Η ρύπανση των επιφανειακών και ομβρίων υδάτων, η άνιση κατανομή των υδατικών πόρων κάνουν αναγκαίο πλέον σήμερα την επεξεργασία των λυμάτων για να επαναχρησιμοποιηθούν για γεωργική άρδευση, για τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων, ακόμα και για αστική χρήση πυρόσβεσης στις τουαλέτες και πόσιμο νερό.

Στη χώρα μας είμαστε σε νηπιακό στάδιο σε σχέση με την αξιοποίηση των λυμάτων που σε άλλες χώρες εδώ και πολλά χρόνια έχουν εκμεταλλευτεί τα λύματα για επαναχρησιμοποίησή τους ιδιαίτερα στη γεωργία. Η επεξεργασία και η επαναχρησιμοποίηση των αστικών λυμάτων για σκοπούς άρδευσης αποτελεί σήμερα σημαντικό πεδίο ανάπτυξης έρευνας , εφαρμογών και δράσεων.

Η εταιρία μας ασχολείται με τη βιολογική επεξεργασία λυμάτων από το 1980. Τα τελευταία χρόνια εισάγει αποκλειστικά στην Ελλάδα συστήματα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων από κορυφαίους Ευρωπαϊκούς οίκους.
Έχουμε εγκαταστήσει ένα μεγάλο αριθμό βιολογικών μονάδων σε όλη την Ελλάδα. Επίσης έχουμε την δυνατότητα να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, βιοτεχνίες, εργοστάσια, πλοία και σκάφη αναψυχής με τις πλέον αξιόπιστες ασφαλείς και πάρα πολύ οικονομικές λύσεις ενώ σε καμία περίπτωση δεν συμφέρει η κατασκευή βόθρων.

Καλέστε για ραντεβού τώρα