Συστήματα βιολογικού καθαρισμού υγρών λυμάτων

Η Biotecs προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που είναι εγκεκριμένα να προσφέρουν στους πελάτες μας τα κατάλληλα στοιχεία για να ολοκληρώσουν την επεξεργασία και τον καθαρισμό των οικιακών και βιομηχανικών λυμάτων.

Ποιότητα των πρώτων υλών , μελέτη στις καινούργιες τεχνολογίες, οικολογική συνείδηση και συνεχής εκσυγχρονισμός είναι οι αρχές που οδηγούν την καθημερινή μας δραστηριότητα και που μας έχουν επιτρέψει να φτάσουμε στην κορυφή στον τομέα μας.

Τα προϊόντα μας είναι στη διάθεσή σας για να καλύψουν τις ανάγκες σας για κατοικίες - ξενοδοχεία - πολυκατοικίες - οικισμούς - και λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις για κάθε περίπτωση με άριστα αποτελέσματα επεξεργασίας, ελάχιστο κόστος λειτουργίας και συντήρησης.

Προσφέρουμε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, βιοτεχνίες, εργοστάσια με τις πλέον αξιόπιστες ασφαλείς και οικονομικές λύσεις
Λιποσυλλέκτες-Αμμοσυλλέκτες
Οι λιποσυλλέκτες-αμμοσυλλέκτες που παρέχονται από την εταιρεία μας εξασφαλίζουν αντοχή και απόλυτη στεγανότητα, κατασκευασμένοι από πολυεθυλαίνιο. Είναι σύμφωνα με τις διατάξεις αριθ.152/06 σχετικά με την πρωτοβάθμια επεξεργασία και πληρούν τις προϋποθέσεις βάσει τα ευρωπαϊκά στάνταρ UNI EN 1825/02.Οι λιποσυλλέκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαχωρίσουν λίπη, αφρούς από σαπούνι-απορρυπαντικά και φυτικά ή ζωικά έλαια από τα νερά των λυμάτων.
Κατηγορίες λιποσυλλεκτών
  • Λιποσυλλέκτες DOMO Β.Τ
liposyllektes-domobt
  • Λιποσυλλέκτες DOMO
liposyllektes-domo
  • Λιποσυλλέκτης νεροχύτη
liposyllektes-veroxyti
 • Κατακόρυφοι /οριζόντιοι επαγγελματικοί λιποσυλλέκτες
Ελαιοδιαχωριστές
Οι ελαιo-πετρελαιοδιαχωριστές αποτελούν το καταλληλότερο σύστημα για τον καθαρισμό υγρών αποβλήτων που περιέχουν υπολείμματα από έλαια, πετρέλαιο . Η εγκατάστασή τους εξασφαλίζει την απόλυτη προστασία.

Οι ελαιο-πετρελαιοδιαχωριστές xωρίζονται σε:
 • Οικιακής χρήσης Επαγγελματικής χρήσης (βενζινάδικα-πλυντήρια αυτοκινήτων)
 • Επαγγελματικής χρήσης-μεγάλης επιφανείας (parking)
Τύποι ελαιο-πετρελαιοδιαχωριστών
 • Ελαιοδιαχωριστές BOX
 • liposyllektes-domobt
 • Ελαιοδιαχωριστές επίδοσης
 • liposyllektes-domobt
 • Ελαιοδιαχωριστές επίδοσης PLUS
IMHOFF
Οι Σηπτικές Δεξαμενές Imhoff είναι μονοθάλαμες. Η εσωτερική τους διαμόρφωση χαρακτηρίζεται από δύο συγκοινωνούντα διαμερίσματα. Οι Σηπτικές Δεξαμενές Imhoff έχουν ιδιότητες διαύγασης και καθαρισμού και συνεπώς τα επεξεργασμένα νερά εξόδου μπορούν να διατεθούν για υπεδάφια άρδευση ή φυτοκαθαρισμό.
Οι Σηπτικές Δεξαμενές Imhoff χρησιμοποιούνται ενδεικτικά στις εξής περιπτώσεις:
 • Γενικές οικιακές εφαρμογές
 • Τουαλέτες: αθλητικών εγκαταστάσεων, βιομηχανικών κτηρίων, εστιατορίων και ξενοδοχείων, σχολείων, γραφείων κλπ
Η επιλογή της δεξαμενής γίνεται με βάση τον αριθμό Ισοδύναμου Πληθυσμού (Ι.Π.) που εξυπηρετεί. Παρ’ όλα αυτά, η επιλογή δεξαμενής μεγαλύτερου όγκου, δεν μειώνει την απόδοση της, ενώ μειώνει τις δαπάνες συντήρησης αφού η εκκένωσή της γίνεται σε αραιότερα χρονικά διαστήματα.
 • Tυπική δεξαμενή IMHOFF
 • Δεξαμενές MAXI. Οι δεξαμενές της κατηγορίας ΜΑΧΙ διατίθενται για την εξυπηρέτηση μεγάλων εγκαταστάσεων.
 • Δεξαμενές KOMPACT. Για την εγκατάσταση των δεξαμενών σε μικρούς κήπους ή αίθρια ή για την τοποθέτησή τους σε στενά χαντάκια και γενικότερα σε περιστάσεις στις οποίες υπάρχει στενότητα χώρου όπως επίσης, στις περιπτώσεις όπου οι δεξαμενές πρέπει να περάσουν από το εσωτερικό της κατοικίας, στενούς διαδρόμους ή πόρτες, διατίθενται τα μοντέλα ΚΟΜΡΑCT μειωμένου φάρδους.
 • Δεξαμενές Bαρέως Τύπου (CARRABILE). Για την τοποθέτηση των δεξαμενών κάτω από διαδρόμους διέλευσης αυτοκινήτων ή σε χώρους πάρκινγκ, διατίθενται τα μοντέλα ΙΜΗΟFF Βαρέως Τύπου με την εμπορική ονομασία CARRABILE, τα οποία αντέχουν σε παραμορφώσεις οφειλόμενες σε φορτία <125ΚΝ που αντιστοιχούν στο πέρασμα αυτοκινήτου.
Κατηγορίες IMHOFF
  • Ιmhoff Βαρέως Τύπου
imhoff-bareos
  • Imhoff
imhoff
  • Imhoff Kοmpact
  • Imhoff Maxi
imhoff-maxi
  • Imhoff Αποχέτευσης
imhoff-apohetefshs
  • Imhoff Plus
imhoff-plus
  • Imhoff Plus Β.Τύπου
imhoff-plus-kompact
  • Imhoff Plus Kompact
imhoff-plus-maxi
  • Imhoff Plus Maxi
  • ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ. Eίναι δοχεία σφαιρικής και ακανόνιστης διαμόρφωσης , με εξαιρετική αντοχή σε πιέσεις του εδάφους όταν είναι άδεια και έχουν εσωτερική διάμετρο μεγαλύτερη των 100cm. Το κάτω τους μέρος είναι διάτρητο ενώ το άνω συμπαγές.
diaspora-adiasporas-b
Σηπτικές
Το σύστημα των διθάλαμων σηπτικών δεξαμενών αποτελείται από δύο συνδεδεμένες με σωλήνα δεξαμενές και τρεις για τις τριθάλαμες. Η διάμετρος του σωλήνα σύνδεσης είναι τουλάχιστον 10cm. Χρησιμοποιούνται μόνον για τη πρωτογενή επεξεργασία των οικιακών λυμάτων, αφού έχουν ιδιότητες μόνον καθαρισμού και διαύγασης. Συνεπώς τα επεξεργασμένα σε αυτές νερά, οδηγούνται είτε για υπεδάφια διάθεση (σε δοχεία διασποράς, προϋπάρχοντες απορροφητικούς βόθρους, υπεδάφια άρδευση), είτε προς συστήματα δευτερογενούς επεξεργασίας ή φυτοκαθαρισμού. Οι Kompact όμως είναι μειωμένου φάρδους και χρησιμοποιούνται για τοποθέτηση σε μικρούς κήπους ή αίθρια ή σε στενά χαντάκια και γενικότερα σε καταστάσεις στις οποίες υπάρχει στενότητα χώρου, όπως επίσης στις περιπτώσεις όπου οι δεξαμενές πρέπει να περάσουν από το εσωτερικό της κατοικίας, στενούς διαδρόμους ή πόρτες κλπ. Οι δεξαμενές της σειράς Blok, αποτελούνται από μία ενιαία δεξαμενή η οποία στο εσωτερικό της είναι χωρισμένη σε δύο ή τρία (για τριθάλαμες) διαμερίσματα. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα περιγράφηκαν παραπάνω για τις κοινές σηπτικές.
Κατηγορίες διθάλαμων σηπτικών δεξαμενών
  • Σηπτικές
  • Σηπτικές Blok
  • Σηπτικές Kompact
  • Διθάλαμες Σηπτικές
shptikes-dithalmes
  • Διθάλαμες Σηπτικές Blok
  • Διθάλαμες Σηπτικές Kompact
shptikes-dithalmes-kompact
  • Tριθάλαμες Σηπτικές
shptikes-trithalmes
  • Tριθάλαμες Σηπτικές Kompact
shptikes-trithalmes-kompact
  • Tριθάλαμες Σηπτικές Blok
shptikes-trithalmes-blok
Καθαρισμός
Οι αντιδραστήρες της κατηγορίας αυτής διατίθενται σε δύο κατηγορίες, τα συστήματα ξεχωριστών δεξαμενών STAR και τα συστήματα ενιαίας δεξαμενής BLOK.Οι αντιδραστήρες ενεργού ιλύος είναι κατάλληλοι για την επεξεργασία οικιακών, ή πανομοιότυπων, υγρών αποβλήτων.Κατηγορίες:
 • Αντιδραστήρες Οξυγόνωσης  ULTRABLOK MBR
 • Αντιδραστήρες Οξυγόνωσης KOMPACT Β.Τ&Απλοί
 • Αντιδραστήρες  Οξυγόνωσης BIO STAR  Β.Τ &Απλοί
 • Αντιδραστήρες Οξυγόνωσης BIO BLOK
 • Αντιδραστήρες Οξυγόνωσης BIO DERBY
 • Αντιδραστήρες Οξυγόνωσης DERBY BLOK
 • Αντιδραστήρες Οξυγόνωσης BIO TECNO Β.Τ
 • Αντιδραστήρες Οξυγόνωσης TECNO BLOK
 • Αντιδραστήρες Οξυγ.ACQUA BIO  Β.Τ&Απλοί
 • Αντιδραστήρες Οξυγ. ACQUA STAR  Β.Τ&Απλοί
 • Αντιδραστήρες Οξυγόνωσης ACQUA BLOK
 • Αντιδραστήρες Οξυγόνωσης OXIONE
 • Αντιδραστήρες Οξυγόνωσης OXI BLOK
Διήθηση
Οι αντιδραστήρες βιολογικών φίλτρων διατίθενται σε δύο κατηγορίες. Την κατηγορία STAR όπου η επεξεργασία γίνεται σε δύο διαφορετικές δεξαμενές και την κατηγορία BLOK με ενιαίο θάλαμο. Οι αντιδραστήρες και των δύο κατηγοριών επεξεργάζονται τα οικιακά απόβλητα σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούν μετά, να διατεθούν σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες.Κατηγορία τύπου BLOK Οι δεξαμενές αυτού του τύπου είναι ενιαίες δεξαμενές αποτελούμενες από έναν θάλαμο διαχωρισμού των στερεών και έναν θάλαμο βιολογικού φίλτρου. Ιδανικές για την επεξεργασία κάθε τύπου αποβλήτων προερχόμενων από μικρές κατοικίες ή πανομοιότυπες εγκαταστάσεις, ακόμη και αν τα απόβλητα προέρχονται από περιστασιακές χρήσεις, με προοπτική την διάθεσή τους σε υδάτινους επιφανειακούς αποδέκτες μεγάλου μεγέθους. Πριν από την δεξαμενή βιοφίλτρων πρέπει να τοποθετηθεί λιποσυλλέκτης.Κατηγορία Τύπου STAR Οι αντιδραστήρες αυτοί είναι ιδανικοί για την επεξεργασία κάθε τύπου αποβλήτων προερχόμενων από μικρές κατοικίες ή πανομοιότυπες εγκαταστάσεις, ακόμη και αν τα απόβλητα προέρχονται από περιστασιακές χρήσεις, με προοπτική την διάθεσή τους σε υδάτινους επιφανειακούς αποδέκτες μεγάλου μεγέθους.Πριν από την δεξαμενή βιοφίλτρων πρέπει να τοποθετηθεί λιποσυλλέκτης και σηπτική δεξαμενή τύπου IMHOFF. Οι αντιδραστήρες Star διατίθενται στις εξής επιμέρους κατηγορίες, την EcoStar, τηνAeroStar και την PowerStar.Τα συστήματα βιολογικών φίλτρων για την επεξεργασία των οικιακών λυμάτων, για την επιφανειακή διάθεσή τους χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, την Acquapower και την acquaperformance.Η κατηγορία Acquapower αποτελείται από αντιδραστήρες βιολογικών φίλτρων, στα ανάντι των οποίων πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα πρωτογενούς επεξεργασίας αποτελούμενο από  λιποσυλλέκτη και δεξαμενή τύπου IMHOFFacquaperformance αποτελείται από μονοθάλαμες δεξαμενές βιολογικών φίλτρων στα ανάντι των οποίων αρκεί η τοποθέτηση ενός λιποσυλλέκτη από τον οποίο πρέπει να διέρχονται τα ημιακάθαρτα λύματα. Εσωτερικά οι δεξαμενές αυτές, αποτελούνται από ένα διαμέρισμα διαχωρισμού των στερεών, το οποίο ακολουθείται από το διαμέρισμα των βιολογικών φίλτρων, διαστασιολογημένο με τρόπο ώστε τα λύματα να παραμένουν για οξείδωση σε αυτό, για περίπου 36 ώρες.Οι αντιδραστήρες και των δύο κατηγοριών απαιτούν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για την λειτουργία τους, ενώ ενδείκνυνται για την επεξεργασία οικιακών ή πανομοιότυπων λυμάτων με οποιαδήποτε παροχή ακόμη και για περιστασιακές χρήσεις.Κατηγορίες:
 • Βιολογικό Φίλτρο ecostar
 • Βιολογικό Φίλτρο aerostar
 • Bιολογικό Φίλτρο POWER STAR
 • Βιολογικό Φίλτρο AER  BLOK
 • Βιολογικό Φίλτρο ECO BLOK
 • Βιολογικό Φίλτρο POWER BLOK
 • Βιολογικό Φίλτρο AERO STAR PLUS
 • Βιολογικό Φίλτρο ECO STAR PLUS
 • Βιολογικό Φίλτρο AER BLOK PLUS
 • Βιολογικό Φίλτρο ECO BLOK PLUS
 • Βιολογικά Φίλτρα ACQUA POWER
 • Βιολογικά Φίλτρα ACQUA PERFORMANCE
Φυτοκαθαρισμός
Τα νερά μετά τον φυτοκαθαρισμό μπορούν με ασφάλεια να διατεθούν είτε επιφανειακά είτε για υπεδάφια άρδευση.Κατηγορίες:
 • Fitostar
 • Fitopower
Συλλογή βρόχινων υδάτων
Χρησιμοποιείται δεξαμενή για τη διοχέτευση των ομβρίων υδάτων.Η μονάδα χωρίζεται σε τρία τμήματα:  υπερχείλιση, αποθήκευση και ανάκτηση (με υποβρύχια αντλία που ελέγχεται από ένα χρονόμετρο) και διαχωριστή πετρελαίου.Κατηγορίες:
 • Σύστημα εκμετάλλευσης - συλλογής βρόχινων υδάτων PRIMA RAIN BLOK
 • Σύστημα εκμετάλλευσης - συλλογής βρόχινων υδάτων plus  PRIMA RAIN BLOK PLUS
Βιομηχανικές χρήσεις
CAR-WASHΟι  εγκαταστάσεις πλυντηρίου επεξεργασίας λυμάτων, αποσκοπούν στη διασφάλιση απόρριψη της αποχέτευσης (CWF) σε επιφανειακά ύδατα (CWI), ή επί του εδάφους ή επαναχρησιμοποίηση (CWS). Ο σταθμός επεξεργασίας CWF αποτελείται από: ιζήματα και διαχωριστής πετρελαίου.Η μονάδα βιολογικού καθαρισμού CWI  έχει τα εξής: ιζήματα, διαχωριστής πετρελαίου, την οξείδωση, φίλτρο ανθρακίτη. Η CWS μονάδα επεξεργασίας λυμάτων αποτελείται από: ιζήματα, διαχωρισής πετρελαίου, τη βιολογική δεξαμενή οξείδωσης, το φιλτράρισμα της άμμου (ή άμμος / ανθρακί) / GAC και το τελικό φίλτρο.DRY-WASHΤο σύστημα περιλαμβάνει ένα πρώτο τμήμα ομογενοποίησης και εξίσωσης με σταθερή παροχή ρεύματος για την οξείδωση μετά από εξωτερική διήθηση με αυτόματο αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο. Ο σταθμός επεξεργασίας Dry-Wash ενδείκνυται για καθαρό νερό από σαπούνια που υπάρχουν σε οικιακά πλυντήρια, πλυντήρια , βιομηχανικά πλυντήρια, στεγνοκαθαριστήρια για ξενοδοχεία, κατοικίες, εστιατόρια.WINE-WASHΟ σταθμός επεξεργασίας WineWash ενδείκνυται για τη καθαριότητα του νερού από το οινοποιείο, τα σταφύλια και το κρασί.Κατηγορίες:
 • CAR WASH (Απόρριψη σε αποχετευτικό δίκτυο)
 • CAR WASH (Απόρριψη σε επιφανειακά ύδατα)
 • CAR WASH (Για επαναχρησιμοποίηση)
 • DRY WASH
 • WINE WASH
Απολύμανση - Φίλτρα
Κατηγορίες:
 • Δεξαμενές Εξισορρόπησης. Η δεξαμενή εξισορρόπησης συνιστάται για όλες τις δραστηριότητες (δημόσιους χώρους, κάμπινγκ, επιχειρήσεις, κ.λπ).
 • Απονιτροποιητές-Προ απονιτροποιητές -Μετά. Η απονιτροποίηση χρησιμοποιείται για να μειώσει το επίπεδο των αζωτούχων ενώσεων (νιτρικά και νιτρώδη άλατα) σε υγρά απόβλητα. Απονιτροποίηση μπορεί να συμβεί πριν από το τμήμα οξείδωσης (προ-απονιτροποίηση) και μετά της προϋπάρχουσας μονάδας καθαρισμού(μετά-απονιτροποίηση). Ο σταθμός επεξεργασίας λυμάτων με συστήματα απονιτροποίησης είναι κατάλληλα για την απόρριψή τους σε περιοχές με πάρκα και λίμνες.
 • Φίλτρο Άμμου-Χαλαζία. Το φίλτρο άμμου-χαλαζία είναι ένα σύστημα διήθησης κατάλληλο για τη μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων  σε υγρά απόβλητα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τελειοποίηση του νερού από τα υπόγεια ύδατα,από πηγάδια ,από νερό της βροχής. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως τριτοβάθμια επεξεργασία για περαιτέρω μείωση των αιωρούμενων στερεών σωματιδίων.
 • Φίλτρο Άμμου- Άνθρακίτη. Το φίλτρο άμμου-ανθρακίτη χρησιμοποιείται για το φιλτράρισμα του νερού από αιωρούμενα στερεά και μερική προσρόφηση πολλών ρύπων, που το καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλο για την επεξεργασία των υπογείων υδάτων και του νερού από βαθιά πηγάδια. Το φίλτρο αυτό, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την τελειοποίηση των υγρών αποβλήτων που προέρχονται από εγκατάσταση επεξεργασίας για γεωργική χρήση.
 • Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα. Η υψηλή ικανότητα του ενεργοποιημένου άνθρακα σε σβώλους, η προσρόφηση των οργανικών και ανόργανων ενώσεων κάνει αυτού του είδους τον εξοπλισμό κατάλληλο για την απομάκρυνση των αέριων και υγρών ρύπων από τα λύματα (πχ. VOCs, χλώριο, φυτοφάρμακα, διοξίνες, αμίαντο, ανόργανα κλπ). Για την αποτελεσματική και αποδοτική αφαίρεση των ενώσεων απαιτείται διαχωρισμός των ελαίων και των λιπών με τα κατάλληλα συστήματα (λιποσυλλέκτες, ελαιοδιαχωριστές). Το GAC φίλτρο είναι το καλύτερο σύστημα διήθησης προσρόφησης για την επεξεργασία του νερού.
 • Φίλτρο Ανθρακίτη απλό και βαρέως τύπου. Κατάλληλο σύστημα φιλτραρίσματος για τη μείωση αιωρούμενων σωματιδίων στους σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων. Για την αφαίρεση αυτών των ενώσεων απαιτείται διαχωρισμός των ελαίων και των λιπών με τα κατάλληλα συστήματα (λιποσυλλέκτες, ελαιοδιαχωριστές).
 • Φρεάτια Χλωρίωσης. Η απολύμανση πετυχαίνεται με την επαφή των λυμάτων με ένα δισκίο συγκεκριμένων αλάτων (μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δισκία χλωρίου ή υγρό χλώριο). Ο χρόνος επαφής μεταξύ του απολυμαντικού και των λυμάτων είναι περίπου 20 λεπτά. Τα φρεάτια χλωρίωσης διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: -Απολύμανση στατική -Απολύμανση με αντλία
Φρεάτια
Κατηγορίες:
 • Φρεάτιο πολυαιθυλενίου βαρέως τύπου (για οχήματα)
 • Φρεάτιο τύπου pisa
 • Φρεάτιο τύπου milano
 • Φρεάτιο δειγματοληψίας
Αξεσουάρ
Καπάκια -προεκτάσεις-λαιμοί
Χημικές Τουαλέτες